Rozmiar: 38280 bajtów   
Firma POTTER działa na rynku budowlanym od 1989 roku.   
Polecamy nasze usługi w zakresie robót kablowych i elektroinstalacyjnych:
 
·       ·       Wykonujemy wszelkie nowe instalacje elektryczne i roboty kablowe.
 
·       ·       Naprawy, modernizacje, remonty, konserwacje instalacji elektrycznych, w tym, dostosowywanie ich do nowoczesnych systemów sieci i odpowiednich zabezpieczeń przeciwporażeniowych.
 
·       ·       Budowy, naprawy, modernizacje, remonty, konserwacje uziemień, instalacji odgromowych, połączeń wyrównawczych.
 
·       ·       Pomiary elektryczne:
 
·       ·       rezystancji izolacji
 
·       ·       skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 
·       ·       parametrów instalacji odgromowych i uziemiających
 
·       ·       natężenia oświetlenia elektrycznego
 
·       ·       Realizujemy indywidualne zlecenia w zakresie projektowania,      kosztorysowania i wykonawstwa prac branży instalacji elektrycznych
 i okablowania strukturalnego.