Wybrane przykłady zrealizowanych zleceń:           
 
 
·       ·       instalacja elektryczna w supermarkecie NOMI ul. Duńska
 
·       ·       instalacje elektryczne w  lokalach sklepowych i gastronomicznych  na ul. Piotrkowskiej nr 55,60,102,37 i inne,
 
·       ·       instalacje elektryczne i przyłącza kablowe dla firm SECO Sp z o.o. , BAFESTO Sp. z o.o. , BACLIN Sp. z o.o. , EQUIP s.c. ,
 
·       ·       instalacja alarmowa w supermarkecie CAREFURE w Łodzi,
 
·       ·       prace remontowe instalacji elektrycznych i odgromowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Chrobrego w Łodzi,
 
·       ·       prace instalacyjne i remontowe dla Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 
·       ·       pomiary ochronne przeciwporażeniowe dla Sp. Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły,
 
·       ·       pomiary ochronne przeciwporażeniowe dla Sp. Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
 
·       ·       przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego          i Al. Włókniarzy dla VARITEX S.A.
 
·       ·       modernizacje wlz, układów pomiarowych, zasilania i naprawy instalacji budynków mieszkalnych Sp. Mieszkaniowej „ Piaski”,
 
·       ·       instalacje elektryczne zasilania oraz sterowania urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w czynnym zakładzie produkcyjnym ‘POLOPREN” w Zgierzu,
 
·       ·       instalacje elektryczne lokalnych kotłowni gazowych i olejowych na zlecenie firmy „ THERM-INSTAL” ,
 
·       ·       wykonanie nowych i naprawy istniejących układów zasilania nn budynków dla Administracji Nieruchomości Łódź – Górna „ Południe”,
 
·       ·       wykonanie nowych i naprawy starych instalacji odgromowych bloków mieszkalnych dla Sp. Mieszkaniowej „ Towarzystwo Lokator”,
 
·       ·       wykonanie instalacji zasilania, układów pomiarowych, kompensacji mocy biernej, oświetlenia terenu, itd. Dla dużego odbiorcy wg Z.E. – salonu sprzedaży i stacji obsługi samochodów „Daewoo” na zlecenie firmy B.S.P.    w  Łodzi.
 
·       ·       Wykonanie instalacji elektrycznej w f-mie „Chemipol” w Łodzi,
 
·       ·       Wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza energetycznego w hali magazynowej dla f-my CORA  w Garwolinie
 
·       ·        Instalacja elektryczna i okablowanie strukturalne biurowca firmy ABB – ZWAR w Przasnyszu.
 
·       ·       Wykonanie oświetlenia Klechniowski Parku Widzewska Górka i Źródliska dla UMŁ
 
·       ·       Wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej w szkole Cosinus
 
·       ·       Wykonanie remontów instalacji odgromowej dla S.M. Rogatka
 
 
  
                                                                                  Piotr Klechniowski
<< Powrót